รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

ที่อยู่ 1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000   
Create by : http://msglive.org Version 3.5 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.